Funkční nátěry PROTECTAM FN®, které slouží k vytvoření fotokatalytického Funkčního povrchu splňují veškeré technické a hygienické normy stanovené pro jejich používání v domácnostech, zdravotnických zařízeních, potravinářských a průmyslových provozech a ve stavebnictví na náročném trhu EU, USA a dalších zemích.
Jejich fotokatalytická účinnost na rozklad organických i konverzi anorganických látek a na likvidaci mikroorgnismů byla testována a ověřena řadou doborných pracovišť v ČR i v zahraničí.
Soulad s platnými stavebně technickými normami a požadavky na zajištění kvalizy výroby je doložen certifikáty TZÚS:

Výsledky testování antibakteriální a virucidní fotokatalytické účinnosti prováděné SZÚ v Praze a regionálními ZÚ jsou doloženy protokoly z testů a přehledně zobrazeny v této tabulce:

Nátěry PROTECTAM FN® jsou SZU schváleny pro použítí v potravinářských provozech: