Technologie FN povrchů je založena na využití 2. generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem – PROTECTAM FN. Fotokatalytický účinek povrchu vytvořeného těmito nátěry je až stokrát větší, než je tomu u nátěrových hmot 1. generace, které využívají pojiv na bázi silikátu nebo sol-gel.

Vysoká fotokatalytická účinnost povrchu je přitom rozhodující pro zajištění plné funkční využitelnosti a životnost fotokatalytické technologie. Účinnost povrchů vytvořených fotokatalytickými nátěry 1. generace nepřekračuje 4% účinnosti čistého fotokatalyzátoru. FN povrch dosahuje účinnosti, která je až 100% fotokatalytické účinností plochy tvořené čistým fotokatalyzátorem. To umožňuje jeho využití k čištění vzduchu od zuečišťujících látek a mikroorganismů, zajišťuje to dlouhodobou vysokou antibakteriální (desinfekční) funkci a také silný a dlozuhodobý samočistící efekt.

Mimořádně vysoká fotokatalytická účinnost technologie FN povrchů byla prokázána řadou testů provedených nezávislými vědecko výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí. Pro ověření účinnosti byly použity i testy prováděné dle norem ISO 22197-1 a ISO 22197-3. Účinnost FN technologie je potvrzena i stovkami praktických uplatnění v ČR i v zahraničí

GRAF POROVNÁNÍ FOTOKATALYTICKÉ ÚČINNOSTI fotokatalytických nátěrů 1. generace (se silikátovým pojivem) s fotokatalytickými nátěry 2. generace – PROTECTAM FN – modelová látka NOx

GRAF ÚČINNOSTI ODBOURÁVÁNÍ VOC (těkavých orgnických uhlovodíků) NA FN POVRCHU

Ultrafialovým světlem aktivovaný FN porch velmi účinně likviduje morkoorganismy (viry, bakterie, kvasinky, řasy). Tato účinnost je srovnatelná s nejúčinnějšími chemickými biocidními prostředky. Byla testována a potvrzena řadou odborných pracovišť.

SOUHRN VÝSLEDKŮ TESTŮ ZDRAVOTNÍCH ÚSTAVŮ: