Základním funkčním prvkem technologie jsou nanokrystaly fotokatalyzátoru. Jsou koncentrovány na povrchu útvarů porózní struktury zaschlé nátěrové vrstvy. Tím je dosaženo obrovské plochy využitelného povrchu těchto krystalů. 1m2 Funkčního povrchu v sobě obsahuje 500m2 této plochy.

Krystaly TiO2 jsou polovodičem, který transformuje světelnou energii v elektro-chemickou sílu schopnou účinně čistit vzduch, vodu i půdu, likvidovat mikroorganismy a zajišťovat samočištění povrchů. Tento efekt patří mezi fotochemické reakce a nazývá se fotokatalýza.

PROCES FOTOKATALÝZY

Dopadající světelná energie vytváří na povrchu fotokatalyzátoru volné elektrony a díry. Ty vyvolávají oxidační a redukční reakce molekul látek, které přicházejí do přímého kontaktu s jeho světlem aktivovaným povrchem.

Ve vzdušném a vodním prostředí se v okolí světlem aktivovaného povrchu fotokatalyzátoru vytvářejí vysoce reaktivní  -O2a –OH radikály. Ty působí oxidační rozklad i těch látek, které se fotokatalyzátoru přímo nedotknou, ale dostanou se do jeho bezprostřední blízkosti.

Funkční povrch FN®, který obsahuje mimořádně vysokou koncentraci světlem aktivovaného povrchu polovodičových krystalů fotokatalyzátoru, vykazuje velmi silný fotokatalytický efekt. Pokud je aktivován denním světlem nebo světlem z umělého zdroje ultrafialového záření, oxiduje vysoce účinně všechny molekuly látek, mikroskopické prachové částice a mikroorganismy, které se dostanou do jeho bezprostřední blízkosti.

Zjednodušeně se dá říci, že v důsledku fotokatalýzy reaguje vzdušný kyslík s látkami, které se dostanou do bezprostřední blízkosti fotokatalytického povrchu. Z chemického hlediska dochází ke stejnému efektu, jako by tyto látky byly spáleny.

Molekuly prakticky všech organických látek jsou v důsledku tohoto efektu rozloženy převážně na molekuly vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2). Molekuly anorganických látek, schopné oxidace, jsou dále oxidovány  (CO →CO2; NO → NO2; SO → SO2).

SAMOČIŠTĚNÍ

FN povrch se sám účinně čistí od prachu, sazí a mikrokapének mastnoty, které se jinak postupně na povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí usazují jako nános špíny. Samočistící funkce je působena dvěma mechanismy.

Tím prvním je fotokatalýza, která účinně rozloží všechny lepkavé a zabarvené organické složky mikroprachu a tak mu zamezí pevně se přilepit na povrch a návazně pronikat do hloubky. Druhým mechanismem je superhydrofilita světlem aktivovaného fotokatalytického povrchu fotokatalyzátoru.

Kapénky vody se na něm roztečou do souvisle vrstvy, po níž další voda snadno stéká.

V důsledku kombinace fotokatalytického efektu se superhydrofilitou pak na povrchu tvořeném TiO2 fotokatalyzátorem neulpívá špína. Její organické složky jsou spáleny fotokatalýzou a anorganické prachové zbytky jsou pak z povrchu snadno odstraněny v důsledku působení deště a větru.