Naše vysoce účinné fotokatalytické funkční nátěry FN® odpovídají požadavkům platné české i evropské (EU) legislativy a jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.

ES certifikát systému řízení výroby
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku
TZÚS – Protokol o výsledku certifikace výrobku
TZÚS – Osvědčení o shodě říení výroby (2017)
TZÚS – Osvědčení o shodě řízení výroby
TZÚS – Stavební technické osvědčení

UPOZORNĚNÍ: Společnost FN-NANO s.r.o. přistoupila z obchodních důvodů k novému označení výrobků registrované značky FN®. Zjednodušila obchodní název vypuštění slova „Protectam“, a nově používá pro svoje produkty pouze označení FN®1, FN®2 a FN®3. Pro lepší orientaci zákazníka dále může uvádět upřesňující název – např. Transparent, Wood, BioMax, Aqua apod. Všechny dokumenty uvádějí krom základního označení produktů FUNKČNÍ NÁTĚR FN® ještě i obchodní název Protectam, který již není v současnosti užíván a bude postupně nahrazován výše uvedeným zjednodušeným názvem.