Fotokatalyticka nanotechnologie využívá energii světla, kterou přeměňuje na silný čistící a antimikrobiální efekt

Představte si  ploténku rozžhavenou na teplotu dosahující teploty mnoha tisíc stupňů Celsia. Pokud na ni dopadne malý kousek organického materiálu, ve vzdušném prostředí okamžitě shoří a rozloží se až na základní minerální komponenty. Okamžitě se odpaří a na ploténce se nic neusadí. Podobně, ale bez ohně a vysoké teploty, fungují naše funkční nátěry FN®. Tuto schopnost jim dávaní mikroskopické krystalky polovodiče oxidu titaničitého ( TiO2 ) a fyzikální jev fotokatalýza.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás. Energie světla, která dopadá na na mikrokrystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení rozkládá molekuly organických látek až na oxid uhličitý a vodu. Technologie funkčních nátěrů FN® využívá specifických vlastností mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů (nm) a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

 

 

Schéma fotokatalýzy
 
Nanotechnologie a fotokatalýza

Vysoká účinnost FN®nátěrů je založena na využití speciálního pojiva, které je přístupné pro vzduch a dokáže nanokrystalky TiO2 udržet na povrchu nátěrové vrstvy tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a plnily svoje čistící vlastnosti, i když je v nátěru přidána barevná složka.

Vlastnosti a účinnost funkčních nátěrů FN® byly potvrzeny množstvím studií provedených Akademií věd ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Vysokou školou báňskou v Ostravě a dalšími výzkumnými organizacemi v ČR i v zahraničí.

FN® nátěry odpovídají všem platným legislativním požadavkům pro oblast stavebnictví i hygieny.