Multifunkční nátěry FN® lze využít jako deodorizační a biocidní nechemickou technologii v chovech živočichů v uzavřených prostorech. FN® se nanáší na stěny a strop, kde je možno provést nasvícení plochy zdrojem umělého UVA záření a zajistit tak aktivaci fotokatalyzátoru. Plochy, kde je aplikován FN® nátěr, by měly být výbrány tak, aby je nebylo nutno omývat (odstranila by se tím fotokatalytická vrstva vytvořená FN® nátěrem).
Využití multifunkčních nátěrů FN®v chovech zvířat přináší pěstitelům následující efekty:
  • SNÍŽENÍ RIZIKA ŠÍŘENÍ VIROVÝCH A BAKTERIÁLNÍCH NÁKAZ
  • ÚČINNÁ REDUKCE NEBEZPEČNÝCH, GRESIVNÍCH A ZAPÁCHAJÍCÍCH LÁTEK, KTERÉ JSOU DO VZDUCHU VYLUČOVÁNY ZVÍŘATY A JEJICH EXKREMENTY
  • ZVÝŠENÍ CELKOVÉ ÚČINNOSTI KOMPLEXU OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCÍ
  • DLOUHODOBÁ ÚČINNOST (Fotoaktivní plocha vytvořená FN® nátěrem a aktiviovaná UV světlem si zachovává funkčnost i 10 a více let a na rozdíl od chemických desinfekčních prostředků, které ztrácí účinnost ihned po zaschnutí, likviduje miktotoganismy trvale!)