Technologie funkčních povrchů je založena na využití multifunkčních nátěrů FN® , které jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Patří do absolutní špičky nejúčinnějších nátěrových hmotot s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie).

Pokud se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie, nebo mikroskopická částice, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem a dojde k jejich rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek.

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů, které je možno využít prakticky v každé domácnosti. Natřením zdí a stropu místností v kombinaci s přístupem ultrafilaového světla lze tyto stěny přeměnit ve vysoce efektivní, bezporuchovou a ekonomicky úspornou čističku vzduchu. K jejímu pohonu slouží světlo a jinak nepotřebuje vyměňovat žádné filtry ani jinou údržbu. Její životnost je dlouhodobá 10 i více let, pokud je zajištěn přístup ultrafialového světla a nedojde k mechanickému odstranení FN® vrstvy, nebo jejímu přemalování.

1. ODSTRAŇOVÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ.

Drtivá většina pachů, je tvořena molekulami organických látek, které jsou rozptýleny ve vzduchu. I extrémně malá množství takových látek (řádově tisíciny miligramů na 1m3 vzduchu) mohou působit silný zápach. Povrchová vrstva, vytvořená FN® nátěrem a osvětlená ultrafialovým světlem, účinně rozkládá molekuly zapáchajících látek převážně na molekuly vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2), které nezapáchají. Jedná se o extrémně malá množství, která vůbec neovlivňují ani vlhkost místnosti, ani množství oxidu uhličitého v ní.

FN® odstraňují pachy velice účinně. Například strop kuchyně natřené FN®3, který je nasvícen UVA zářivkou, dokáže, zcela eliminovat pach po smaženém jídle do 20 – 30ti minut.

Obdobně je možno využít FN® nátěry i proti zápachu z cigaretového kouře, nebo pachu jehož zdrojem mohou být někteří živočichové chovaní v domácnostech.

2. ČISTĚNÍ VZDUCHU OD ALERGENŮ

Pokud se aktivované FN®vrstvy dotkne molekula, nebo mikroskopická částice, oxidovatelného alergenu, okamžitě reaguje se vzdušným kyslíkem a dojde k jejímu rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Stejně jako u pachů se jedná o mikroskopická množství látek, které jsou zdrojem alergické reakce. Nejčastěji jde o látky, které do vzduchu místností uvolňují plísně, nebo jde o alergenní trus roztočů, kteří jsou početnými „spolubydlícími“ v každé domácnosti a v kožíšcích domácích mazlíčků. Lidé trpící alergiemi tvoří početnou skupinu zákazníků, kterým funkční nátěry PROTECTAM FN® účinně pomáhají zmírňovat jejich zdravotní obtíže.

3. ČISTĚNÍ VZDUCHU OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, KTERÉ SE ODPAŘUJÍ DO VZDUCHU Z UMĚLÝCH HMOT A LAKŮ VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ

Člověk za jeden den „zkonzumuje“ ohromné množství vzduchu (přibližně asi 15 kg). Se vzduchem do lidského organizmu snadno pronikají také všechny ostatní látky, jimiž je nasycem. Kvalita vzduchu významně ovlivňuje náš zdravotní stav. Zdrojem značné části znečisťujících látek jsou také interiéry moderních budov, které jsou napěchovány množstvím umělých hmot a dalších uměle připravených materiálů, z nichž se do vzduchu uvolňují nejrůznější zdraví ohrožující látky. Snaha šetřit teplem vede k vytváření klimatizovaných objektů s uzavřenou cirkulací vzduchu, kde se tyto látky hromadí ve zvýšené míře. To spolu s dalšími negativními vlivy negativně ovlivňuje zdravotní stav lidí, kteří v takových budovách přebývají. Pro tento jev se používá pojem syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrom).

Fotokatalytický povrch stropu a případně i stěn, vytvořený FN® nátěry je schopen zizorodé látky, které se dostávají do vzduchu místností z umělých hmot, nábytku, lina, koberců, pracich prostředků aj. efektivně eliminovat. Účinně Funguje i na jejich extrémně malé koncentrace, s nimiž si jiné technické prostředky neumí poradit. V moderních budovách, kde bývají okna opatřena speciálními filtry, které nepropouštějí ultrafialovou složku denního světla je potřebné zajistit čistící funkci vytvořeného fotokatalytického povrchu jeho nasvícením UVA zářením z umělého zdroje.

4. ČISTĚNÍ VZDUCHU OD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – IMISÍ, KTERÉ PRONIKAJÍ DO INTERIÉRŮ Z VENKOVNÍHO ZNEČISTĚNÉHO OVZDUŠÍ

V regionech se silným znečistěním ovrduší průmyslovými a dopravními exhalacemi není možno uniknout před škodlivými látkami ve vzduchu. Nepůsobí na nás pouze venku, ale pronikají do vzduchu ve vnitřních prostorech budov. Zavřená okna a dveře pomáhají jenom částečně a kontaminovaný vzduch pronikne dovnitř dříve nebo později. UV zářením aktivovaná FN® plocha však dokáže nebezpečné imise, které pronikají dovnit domů, efektivně odstranit tím, že je rozloží na neškodné látky. Použití funkčních nátěrů PROTECTAM FN® je proto velmi vhodné všude tam, kde jsou lidé které imise nejvíce ohrožují. Jde zejména o malé děti do deseti let, nemocné a lidi s oslabenou imunitou a o seniory

5.    SNÍŽENÍ KONCENTRACE NEBEZPEČNÝCH MIKROORGANISMŮ, VYTVOŘENÍ BARIÉRY PROTI PŘENOSU NÁKAZ

Všude tam, kde jsouv interiérech instalovány funkční nátěry PROTECTAM FN®, a na jimi vytvořený porch dopadá ultrafialové světlo, dochází ke snížení koncentrace mikroorganismů v místnostech. Testy zdravotních ústavů prokázaly, že na aktivitaném FN® povrchu nedokážou přežít žádné bakterie ani viry. Tím, že v každé místnosti cirkuluje vzduch, dochází ke kontaktu mikroorganismů, které jsou jím unářeny, s aktivní FN® plochou. Ta mikroorganismy, které se jí dotknou, efektivně, prostřednictvím fotokatalytického efektu, likviduje. Koncenrtace mikroorganismů v místnosti se snižuje o desítky procent. Snížením koncentrace mikroorganismů v nístnosti se zároveň snižuje i riziko přenosu virových abakteriálních nákaz.FN® nátěry proto nacházejí uplatnění v domácnostech, kde žijí lidé s oslabenou imunitou. Velmin užitečné jsou v obdobích chřipkových epidemíí. FN® jsou účinnou ochranou i proti nově zmutovaným virům, které hrozí vyvoláním celosvětové pandemie vražedné infekce.

EKONOMIKA

Funkční nátěry PROTECTAM FN® nejsou barva. Jde o prostředek, kterým můžete změnit každou stěnu a strop svého bytu v účinnou nanotechnologickou čističku vzduchu. Na rozdíl od elekto-mechanických čističek vzduchu funguje FN® zcela bezporuchově a bezúdržbově, s minimálními náklady na provoz (pouze tehdy, je-li nutné nasvícení zdrojem umělého UVA světla).  Její funkčnost je dlouhodobá. Pokud nebude povrchová FN® vrstva mechanicky odstraněna, nebo překryta jiným materiálem, a bude na ni dopadat ultrafialové světlo, může bez problémů fungovat i desítky let. Instalace „nanočističky“ FN® je srovnatelná s cenou standardních čističek vzduchu. Na rozdíl od nich se dokáže vypořádat i s extrémně malými koncentracemi některých cizorodých látek, s nimiž si tyto čističky neumí poradit. Nezajišťuje filtraci prachu ani ionizaci vzduchu. Co se týká provozních nákladů je FN® podstatně levnější než klasické čističky. Svojí životností je násobně předčí.

APLIKACE

FN® nátěry jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ( TiO2) s dalšími minerálními látkami. Nanášejí se jako svrchní vrstva na stávající malbu stěn a stropu interiéru. Nátěry nejsou omyvatelné. Vytvořená FN® vrstva je zcela inertní. K aplikaci se využívají standardní malířské prostředky – stříkání nebo nanášení válečkem, či štětcem. K zajištění aktivace, a tedy dobré funkčnosti, vytvořené fotokatalytické FN® vrstvy je nutno v interiérech budov zajistit nasvícení ošetřených ploch denním světlem nebo umělým zdrojem UVA světla. Doporučená vlnová délka 365 nm a nízká intenzita UVA záření potřebného k aktivaci fotokatalytického FN® povrchu splňuje všechny platné normy jsou prospěšné pro zdraví lidí i doma chovaných živočichů a pěstovaných rostlin. Pro nasvícení jsou využívány standardně dostupné UVA zářivky od osvědčených výrobců (např. Philips). Využít je možno také nasvícení UVA LED diodami.