Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí budov má vliv na zdravotní stav a pracovní výkonnost lidí, kteří v nich dlouhodobě pobývají. Moderní luxusní kancelářské budovy jsou proto dnes vybaveny dokonalým systémem vzduchotechniky, který zajišťuje větrání a čištění vzduchu a tím i jeho dobrou kvalitu. Využití této moderní technologie není levné a promítá se přirozeně do nákladů na provoz a pořízení takových budov. Často se následně uazuje, že nákladné a drahé systémy čištění vzduchu nejsou v těchto budovách správně udržovány, nebo jsou z úsporných důvodů vypínány. Pak se o zdravém vnitřním prostředí nedá mluvit vůbec.

Kancelářské budovy, které nemají dokonalou vzduchotechniku s čištěním a úpravou vzduchu zpravidla nemají dobrou kvalitu vzduchu. Ten v nich často obsahuje množství nebezpečných látek, které se do něj odpařují z umělých hmot, nábytku, podlahových krytin, úklidových prostředků a kolonií mikroorganismů sídlících ve vzduchotechnice. Kromě toho do vnitřního prostředí budov pronikají také znečišťující látky rozptýlené v ovzduší].  Nekvalitní vzduch v budovách se projevuje negativně na pracovním výkonu a zdravotním stavu lidí, kteří v nich dlouhodobě pobývají. V této souvislosti se hovoří o syndormu nezdravých budov (SBS).

Využití technologie  FN nátěrů v budovách, které nejsou vybaveny dokonalým (a také drahým) systémem ventilace a čištění vzduchu, představuje ekonomicky nenáročné (jak investicí, tak i provozně) řešení, které může významně napomoci zvýšení kvality vzduchu v jejich vnitřním prostředí. Fotokatalytickou technologii FN povrchů lze kombinovat s využitím dalších levných, avšak účinných technických prostředků (např. čističek vzduchu s elektrosttickým filtrem a ionizátorem využívajících plazmový vítr) a dosáhnout tak vysoké kvality vnitřního prostředí za zlomek nákladů pořízení dokonalého ventilačního a filtračního systému v budově)

FN nátěry lze také využít při vytvoření prostoru pro kuřáky. Zde se uplatní jejich schopnost účinně odstraňovat ze vzduchu cigaretový kouř. Použití fotokatalytické technologie FN nátěrů (FNT)  se v tomto případě jeví jako výhodnější než využití speciálních „budek“ se zabudovaným účinným systémem čištění vzduchu, který využívá uhlíkové a HEPA filtry. Náklady na jejich pořízení a provoz jsou podstatně vyšší, než je tomu u FNT.

Porovnání FNT s technologiemi používanými v současných čističkách vzduchu (ČV) při srovnatelné účinnosti čištění vzduchu:

funkce

ČV

FNT

filtrace prachu (nad 5µm) ano ne
filtrace prachu (1 -5µm) ano s HEPA filtrem snížení koncentrace ultrajemných prachových částic tvořených organickými látkami
odstranění zápachu a nízkých koncentrací cizorodých látek ano s uhlíkovým filtrem nebo fotokatalytickým nebo plazmovým filtračním stupněm ano
Likvidace virů a bakterií na povrchu stěny ne ano (dlouhodobě)
likvidace plísní a kvasinek na povrchu stěny ne ano (dlouhodobě)
ionizace ano ne
zvlhčování vzduchu ano ne
Snížení koncentrace bakterií ve vzduchu ano s HEPA filtrem ano (dlouhodobě)
Snížení koncentrace virů ve vzduchu ano jen s fotokatalytickým nebo plazmovým filtračním stupněm ano (dlouhodobě)
Hluk ano zcela bezhlučná
Spotřeba elektrické energie 200-400% 100%
výměna filtrů ano (i několikrát ročně) ne (nemá filtry)
průměrná životnost 4-5 let 10-15 let
provozní náklady 400% 100%


[1] Velmi jemné prachové částice tvořené kondenzáty organických molekul jsou pružné a schopné se „protáhnout“ do vnitřku budov i mikroskopickými průduchy a prasklinami. Pokud budova nemá hermetické uzavření a dokonalý ventilační systém opatřený uhlíkovými a HEPA filtry, není prakticky možno zamezit tomu, aby znečištění vnějšího prostředí kontaminovalo vzduch uvnitř budov.