V domovech pro seniory a hospicích je možno multifunkční nátěry FN využít jak pro ochranu zdraví, tak i jako deodorizační prostředek v prostorech, kde se potýkáme s nepříjemnými pachy.
FN nátěry aktivované UV zářením účinně odstraňují ze vzduchu polutanty, které se do vnitřního prostředí budov vypařují z umělých hmot, nábytku, koberců a dalšího zařízení, z desinfekčních a úklidových prostředku, nebo tam pronikají z vnějšího prostředí znečištěného průmyslem a dopravou. Tím, že FN odstraňují škodlivé látky, snižují zátěž organismu starých lidí a chrání jejich imunitní systém. V prostoru, kde jsou FN nátěry umístěny, dochází také ke snížení koncentrace virů a bakterií (nejvíce na povrčích ošetřených FN). Tím se snižuje i nebezpečí přenosu některých nemocí.