Výrobek (vodná suspenze s minerálními látkami) je určen pro snížení spotřeby chemických přípravků při údržbě bazénové vody při zachování její vysoké kvality.

Látky obsažené v suspenzi cestou fyzikálních a mechanických vlivů účinně brání ve vodě bazénů s přístupem denního světla, nebo s filtračním systémem s UV lampou, přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu bazénové vody a zachování její kvality.

Přípravek omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím následujících mechanismů:

  • Obalení mikroorganismů anorganickým filmem, který zamezí přístupu ultrafialového záření a tím zastaví jejich fyziologické procesy založené na využití fotosyntézy (sinice a řasy).
  • Denním, nebo umělým ultrafialovým, světlem aktivované mikroskopické krystaly fotoaktivního oxidu titaničitého[1] fyzikální cestou, prostřednictvím polovodičového jevu, odstraňují z vody molekuly a mikroskopické částice organických nečistot, které slouží jako zdroj živin pro mikroorganismy.
  • Při přímém kontaktu světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého s povrchem bakterie nebo spory dochází k přímému energetickému působení elektronů a elektronových děr, na povrchu částice, na molekuly organických látek, z nichž je tvořena jejich buněčná stěna. Energetické působení katalyzuje rozpad těchto molekul. V důsledku delší expozice pak dochází protržení buněčné stěny mikroorganismu nebo spory.

 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

venkovní odkryté bazény:

Je vhodný pro venkovní odkryté bazény nebo bazény se systémem jemné pískové filtrace a se zastřešením, které lze odsunout nebo otevřít tak, aby do nich mohlo pronikat sluneční světlo bez toho, aby procházelo prosklením z minerálního nebo umělohmotného skla, které omezuje průchod UV záření nebo vybavené recirkulací s UVC  lampou (tvrdé antibakteriální záření).

FN® AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky nebo aktivním kyslíkem (ozón). Při vhodném složení bazénové vody, menší frekvenci a intenzitě využívání bazénu a při dodržení doporučeného postupu lze bazén provozovat bez využití chlórových chemických prostředků.

Není vhodný pro veřejná koupaliště a bazény bez dokonalé a pravidelné údržby.

zastřešené bazény:

Je vhodný pro zastřešené bazény s jemnou pískovou filtrací a UV lampou, která je součástí filtračního systému a je pravidelně využívána. Možnost otevřít v létě bazén pro přímý vstup slunečního světla je výhodou.

FN® AQUA je možno používat souběžně s chemickými prostředky. Při vhodném složení bazénové vody, menší frekvenci a intenzitě využívání bazénu a při dodržení doporučeného postupu lze bazén provozovat i dlouhodobě bez využití chemických prostředků.

SPOTŘEBA A DÁVKOVÁNÍ:

FN® AQUA (dále FNA) se dodává jako koncentrovaná suspenze v plastových lahvích o objemu jeden nebo pět litrů.

Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků pro údržbu bazénové vody se používá 0,1 litru koncentrátu FNA na 20m3 bazénové vody to je 0,005l (0,5 centilitru) koncentrátu FNA na 1m3 bazénové vody.

Aplikace FNA se provádí v předepsaném množství pravidelně v intervalu 7-14 dní dle stavu vody v bazénu.

POSTUP A ZÁSADY APLIKACE:

Dodržujte postup a zásady, které jsou uvedeny v technickém  a bezpečnostním listu produktu!