Multifunkční nátěry PROTECTAM FN® mohou být využity velmi dobře v širokém spektru průmyslových provozů všude tam, kde se je nutno řešit problémy se vzduchem znečištěným nebezpečnými nebo zapáchajícími organickými látkami, které není možno dostatečně eliminovat standardně využívanými technologiemi jako jsou filtrace, odlučování, sorbce a absorbce. Fotokatalytická technologie FN® je totiž schopna velmi účinně a s minimálními náklady odstraňovat i velmi nízké koncentrace polutantů (i pod 1 ppm).
Jako čističku vzduchu je možno ji využít například v potravinářských provozech produkujících nepříjemný zápach, výrobě a zpracování plastů, při lakování a sváření, v chemické výrobě, při výrobě bioplynu a mnoha dalších činnostech.
Využití FN® při odstraňování zápachu a nebezpečných výparů při zpracování recyklovaného granuálátu pro výrobu PET fólií: 
V potravinářské výrobě je FN® využíváno jako účinná dlouhodobá nechemická ochrana proti růstu plísní a kvasinek.
V převážné většině průmyslových aplikací FN® je nutno zajistit aktivaci fotokatalytického povrchu FN® plochy pomocí umělého zdroje UVA světla. Vlnová délka a intenzity použitého UVA záření mají parametry plně odpovídající platným normám a nepředstavují pro zaměstnance žádné zdravotní ani pracovní riziko.
Instalační a provozní náklady fotokatalytické technologie čištění vzduchu FN® jsou výrazně nižší než je tomu u standardních technologií (které si navíc s řadou polutantů při nižších koncentracích nedokážou poradit vůbec).