Uzavřené prostory s větším počtem lidí jsou vhodným prostředím pro přenos nákaz. Čím vyšší koncentrace osob v jedné místnosti, tím vyšší je i koncentrace mikroorganismů, které jsou do tohoto prostoru přinášeny každým člověkem. Čím vyšší je koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru, kde se nacházíme, tím vyšší je i  riziko, že se nakazíme nějajkou nemocí. Záleží na tom jak velké infekční dávce původce nemoci jsme vystaveni a jak silný je náš imunitní systém.

Vzduch, který dýcháme v interiérech budov, obsahuje velké množství alergenů a řady nebezpečných cizorodých látek, které jsou uvolňovány z nátěrových hmot, plastů, textilu, nábytku a úklidových a desinfekčních prostředků. Pokud jsou budovy klimatizovány, je jejich vzduch kontaminován bakteriemi a plísněni, které se usazují v jejich vzduchotechnice. Kolonie těchto bakterií a plísně navíc vylučují do vzduchu řadu nebezpečných látek.  Děti samy jsou nosičem velkého množství mikroorganismů. Vzduch ve školkách proto obsahuje vysoké koncentrace mikroorganismů. To zvyšuje riziko přenosu nákaz. Do interiérů budov navíc přirozeně proniká znečistění ovzduší z vnějšího prostředí. To platí zejména pro oblasti jako je Pražský region, Ostravsko a Severní Čechy. Imunitní systém člověka a jeho zdravotní stav ovlivňují negativně i mimořádně malé koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, aromatických uhlovodíků, přízemního ozónu, benz(a)pyrénu a dehtů produkované zejména automobilovou dopravou a spalováním fosilních paliv a odpadů.

Funkční nátěry PROTECTAM FN® umožní řešení tohoto problému v prostorech Vaší školky. Vaším klientům – rodičům, a jejich dětem, budete moci nabídnout v prostorech Vaší školky nejenom zdravou stravu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale také čistší a tedy zdravější vzduch!

Výše popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má, ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností, řadu praktických efektů využitelných v předškolních zařízeních. Zkušenosti z řady praktických realizací v mateřských školách dokládají, že využití  FN® nátěrů v prostorech, kde jsou děti, vede ke snížení jejich nemocnosti.