Multifunkční nátěry FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Pokud je povrch stavby natřen FN® nátěrem získává silnou samočistící schopnost a špína se na něm neusazuje.

Špína, která se usazuje na povrchu fasád, střech a stavebních konstrukcí ze vzduchu znečistěného automobilovou dopravou, spalováním fosilních paliv v kotelnách a průmyslovými provozy dokáže velmi rychle znehodnotit vzhled i těch nejreprezentativnějších staveb. Obnovení čistého vzhledu vyžaduje často poměrně velké náklady na očištění s využitím chemických přípravků a tlakové vody.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt se nazývá fotokatalýza. Je poháněn světlem a je, na rozdíl od chemie, nevyčerpatelný.

Podstata samočistícího efektu:

saze a další prachové částice obsažené ve znečistěném vzduchu představují zpravidla shluky částic anorganického složení a lepivých vodou nerozpustných organických molekul, díky nimž velmi dobře drží na povrchu fasády.  Jestliže je na, denním světlem aktivovaný,  FN® povrch přinesena vzdušným prouděním saze nebo jiná mikroskopická částice nečistoty, dojde k okamžité reakci lepivých organických látek se vzdušným kyslíkem. Jsou v relativně krátké době rozloženy až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Neoxidovatelné prachové částice se pak bez lepivého obalu nedokážou na povrchu zdi pevně uchytit a jsou z něho odstraněny v důsledku působení deště a větru.

Vysoce oxidační povrch vytvořený FN® chrání velmi účinně povrch staveb nejenom proti špíně, ale také proti porůstání plísněmi a řasami. Fotokatalytický efekt ničí jejich spory a znemožňuje růst. Tím je zabráněno i následnému usazování mechů a lišejníků.

Fotokatalýza zabraňuje i špinění povrchu staveb pavučinami cedivečky zápřední (Dictina cicica), která se usídluje na omítkách budov. FN® povrch fasády se pro tohoto pavoučka stává nepříjemný a jeho pavučiny se díky fotokatalytickém efektu na něm nedokážou udržet.

EFEKTY PRO MAJITELE STAVEB

Popsané vlastnosti aktivované FN® vrstvy na povrchu stavby mají ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů pro majitele staveb:

  1. Přímý finanční efekt: snížení nákladů na udržování čistého vzhledu stavby   

Výrobce garantuje samočistící funkci FN® povrchu na svislé plochy 10 let a na šikmé plochy s přímým působením sněhu a deště tři roky i v extrémně znečistěném prostředí velkých měst, dopravních komunikací a průmyslových aglomerací. V prostředí s menším znečištěním může být zachování plné funkčnosti FN® povrchu i násobně vyšší.

Použití FN® nátěrů může snížit náklady na udržení čisté fasády stavebních objektů o 20 – 35% ročně. Výše úspory je přímo úměrná míře znečistění ovzduší v konkrétní lokalitě.

  1. Nepřímý komerční efekt – atraktivnější vzhled budovy

Vzhled budovy je jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje zájem o pronájmy v ní a tedy i výnos z nich.

  1. Ochrana proti graffiti

V silné vrstvě (6-7 nátěrů) fungují FN® nátěry jako ochrana proti graffiti. Na FN® povrchu se obtížně „chytají“ spreje, rychle se ucpou póry hrotu fixů a sprejerské výtvory lze snadno mechanicky odstranit tvrdým kartáčem. Antigraffiti úprava FN® nátěrem je, na rozdíl od běžných antigraffiti nátěrů, vysoce prodyšná.

  1. Možnost využití image „Budova chránící životní prostředí“ pro vlastní propagaci

Aktivovaná FN® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu, s aktivní FN® plochou, dochází k jejich rychlému odstraňování účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 . Sto metrů čtverečných fasády s fotoaktivním FN® povrchem je schopno (bez jakýchkoli nákladů na energii a údržbu) za jeden rok vyčistit v lokalitě, kde stavba stojí, cca. tři miliony metrů kubických vzduchu od škodlivých imisí z dopravy, lokálního topení a průmyslové výroby.

APLIKACE A ÚDRŽBA

FN® nátěry jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ( TiO2) s dalšími minerálními látkami. Nanášejí se jako svrchní nátěrová vrstva. Nátěry nejsou omyvatelné. Vytvořená FN® vrstva je zcela inertní a paropropustná.

Vhodným podkladem pod FN® nátěry jsou: surový beton, neglazované pálené cihly a střešní tašky, neleštěný kámen, silikátové a akrylátové omítky a barvy, vápenný štuk.

K nanášení suspenze FN® se používají standardní prostředky: stříkání, válečkování nebo malování štětcem. FN® nátěry mají všechny potřebné certifikace a jejich použití není omezeno.

Průměrná spotřeba nátěrové suspenze FN® je 1 l na vytvoření 10 metrů2 fotokatalytického povrchu (skutečnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu). Fotokatalytický povrch se vytváří postupným nanesením 2 – 3 nátěrových vrstev, přičemž novou vrstvu je možno nanášet až po zaschnutí vrstvy předcházející. Poškozený fotokatalytický povrch lze snadno obnovit novým nátěrem suspenzí FN®.

Plocha ošetřená FN® zůstává dlouhodobě čistá a neporůstá plísněmi, zelenou řasou ani mechy a lišejníky. Nevyžaduje údržbu. Pokud nedojde k mechanickému odstranění FN® vrstvy, nebo jejímu překrytí jiným materiálem, není teoreticky její životnost a funkčnost časově limitována. Ve vnějším prostředí však dochází v důsledku erozního působení větru a deště k jejímu postupnému obrušování. Výrobce proto doporučuje obnovit účinnost fotoaktivní povrchové vrstvy jedním nástřikem suspenze FN®   po 10 – 15ti letech na svislých plochách a po 5 – 7 letech na skosených plochách, které jsou více vystaveny eroznímu působení vody a sněhu.