Bílé a světlé fasády domů, zdi, střechy a betonové konstrukce v průmyslových oblastech a doporavně zatížených lokalitách se začínají po krátkém čase zanášet špínou z ovzduší znečistěného průmyslovými a dopravními imisemi. Po několika letech se dům s bělostnou elegantní fasádou změní v nevzhlednou umouněnou budovu.

Na testovací stěně (Praha, sídliště Barrandov, křižovatka u Autosalónu Klokočka) se můžete přesvědčit o dlouhodobé samočistící schopnosti povrchu ošetřeného ochranným FN nátěrem. 

Odstranění špíny z povrchu fasády není jednoduchá ani levná záležitost. Na odstranění černého povlaku na povrchu fasády většinou nestačí jenom tlaková voda. Na pomoc musí nastoupit agresivní chemické prostředky a mechanické čištění za pomoci kartáčů. Povlak špíny je totiž tvořen smesicí prachových částic a sazí na nichž jsou nabaleny lepivé organické látky, které působí jeho pevné přilnutí k povrchu, na němž se špína usazuje. Bez pomoci chemických prostředku ho proto samotná tlaková voda není často schopna sama odstranit.

Při mytí fasády za pomoci tlakové vody, mechanických a chemických prostředků dochází k narušování jejího povrchu a tím i ke zkracování její životnosti. Při dlouhodobém zašpinění navíc špína penetruje do hlubších vrstev fasády a pak se již nedá odstranit vůbec. Zvláště velký problém nastává u fasád ze světlých kamenných obkladů, kdy je špínu možno odstranit pouze odbroušením zašpiněné vrstvy kamene.

Pokud jsou na fasádu naneseny jako svrchní nátěr suspenze PROTECTAM FN®, vytvoří se na jejich povrchu vysoce oxidační fotokatalytická vrstva. Tato vrstva, aktivovaná světelnou energií, účinně rozkládá lepivé organické látky, které udržují prach a saze na fasádě. Fasáda se pak sama čistí za přispění deště a větru. Samočistící schopnost FN® povrchu je dlouhodobá. Výrobce poskytuje na samočistící funkci FN® povrchu fasády garanci 10 let pro svislé plochy a 3 roky na šíkmé plochy, které jsou vystaveny vyšší míře působení přirozených erozních vlivů. Fasádu není nutno nijak čistit. Nedochází k jejímu tmavnutí, ani změnám barevnosti. Povrchová FN® vrstva je inertní paropropistná. Dokonale chrání fasádu před degradujícím vlivem UV záření.

FN® nátěry se nanášejí jako svrchní nátěr na fasádovou barvu nebo na surový povrch. V každém případě musí tvořit finální povrchovou vrstvu. FN® jsou v základním provedení částečně transparentní se zakalením do bíla a na vytvořeném povrchu vytvářejí poloprůhledný do bíla zakalený povlak. Barevný odstín tohoto povlaku umí výrobce částečně tónovat do velmi světlých pastelových odstínů:

Vhodným podkladem pro aplikaci funkčních nátěrů PROTECTAM FN® jsou silikátové a akrylátové omítky, surový beton, cihly a další neglazovaná keramika, kámen.

          Rozdíl mezi fasádou neošetřenou (vlevo) a ošetřenou (vpravo) FN®        Rozdíl mezi FN® ošetřenou a neošetřenou částí střechy z pálených                        (po šesti letech).                                                                         tašek je po pěti letech zcela zřejmý.

    

Fasáda domu Villa Bianca, která byla ošetřena FN®, a je obložená bílým vápencem, zůstane, i po deseti letech (na dopravně exponovaném místě v Praze 6), krásně čistá a bílá.