Fotokatalytická technologie Funkčních povrchů FN® (FN)

FN má podobu velmi tenké (6 -12 µm) a velmi porézní povrchové vrstvy s vysokou koncentrací fotokatalyzátoru – oxidu titaničitého (TiO2). Ten transformuje světelnou energii v elektro-chemickou sílu, která účinně čistí vzduch, likviduje mikroorganismy a zajišťuje samočištění povrchů.

Základní funkce:

  • čištění vzduchu od nebezpečných chemických látek, alergenů, zápachu a mikroorganismů,
  • samočištění povrchu zdí fasád a střech,
  • permanentní desinfekce povrchu – dlouhodobá, vysoce účinná likvidace všech mikroorganismů na Funkčním povrchu bez toho, aby si tyto mikroorganismy byly schopny proti tomu vytvořit odolnost,
  • ochrana povrchu proti výtvorům sprejerů, s možností snadného odstranění čmáranic, bez narušení podkladu,1
  • 100% ochrana podkladu proti degradujícím účinkům ultrafialového záření.

Funkčnost FN povrchu je dlouhodobá (i desítky let). Fotokatalyzátor, který je v něm obsažený, se nijak nespotřebovává.