Pro zajištění rozmanitých potřeb zákazníků vyrábíme více druhů nátěrů (suspenzí) FN®

 

FN® jsou vodné suspenze minerálních látek s vysokým obsahem fotokatalyzátoru. Slouží převážně jako nátěrové hmoty k vytváření multifunkčních ochranných povrchů, které s pomocí světelné energie aktivně a dlouhodobě:

  • čistí svůj povrch a okolní vzduch od nebezpečných škodlivin a alergenů
  • čistí sebe sama a brání usazování špíny
  • brání usazování mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub)
  • chrání podklad na němž jsou naneseny před ničivými účinky ultrafialového záření, které je obsaženo ve slunečním světle

Pro čištění vody jsme vyvinuli speciální suspenzi FN® AQUA. je to tekutý přípravek, který se přidává do bazénové vody. Je určen pro snížení spotřeby bazénové chemie při zachování dobré kvality a křišťálově čistého vzhledu vody v bazénu.

Funkční nátěr FN®1:

Funkční nátěr FN®1 byl vyvinut speciálně pro ochranu betonu, na jehož povrch se nátěrová vrstva chemicky naváže. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru. Aplikován může být také na povrchy ze surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva a také na povrchy natřené matovými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. Od nátěrů FN®2 a FN®3  se odlišuje vyšší transparentností. Jeho použití je proto vhodné na povrchy jako je pohledový beton, kde je zájem přiznat strukturu podkladu. Vzhledem ke svému chemickému složení je FN®1 vhodný jako podkladová vrstva pod FN®2 při aplikacích proti plísním na zeď. Nátěr FN®1 dodáváme také v barevných odstínech. Funkční nátěr FN®1 slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®1 nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. Nátěr FN®1 je možno rovněž využít jako účinnou nízkonákladovou technologii pro čištění vzduchu od široké škály znečišťujících látek.

 

Funkční nátěr FN®2:

Funkční nátěr FN®2 byl vyvinut a optimalizován pro funkce čištění vzduchu a ochrany proti usazování mikroorganismů. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru. Aplikován může být na povrchy z betonu surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva a také na povrchy natřené matnými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. Od nátěrů FN®1  se odlišuje podstatně nižší transparentností a vyšší účinností čištění vzduchu. Jeho použití proto doporučujeme především při aplikacích zaměřených na čištění vzduchu nebo ochranu proti mikroorganismům. Nátěr FN®2 dodáváme také v barevných odstínech. Nátěr FN®2 je využíván jako vysoce účinná nízkonákladová technologii pro čištění vzduchu od široké škály znečišťujících látek a nepříjemných pachů (doporučujeme zejména pro použití v interiérech, kde je pro čištění vzduchu vhodnější než FN®1).  Je efektivní alternativou klasických technologií pro čištění vzduchu. Funkční nátěr FN®2 slouží slouží také k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy a proti usazování virů a bakterií. Je proto využíván také jako účinná technologie pro snížení rizika přenosu nákaz. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®2 nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. FN®2 je rovněž využíván pro vytváření antigraffiti ochrany

Funkční nátěr FN®3:

Funkční nátěr FN®3 byl vyvinut pro maximální účinnost funkce čištění vzduchu (dosahuje nejvyšší fotokatalytické účinnosti ze všech FN® nátěrů).  Je určen především pro použití v interiéru, kde je efektivní alternativou klasických technologií pro čištění vzduchu. Účinně odstraňuje širokou škálu znečišťujících a zapáchajících látek. Aplikován může být na povrchy z betonu surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva a také na povrchy natřené matnými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. Jako vhodný aplikační postup doporučujeme provést první nátěr suspenzí FN®2 a další dvě nátěrové udělat s FN®3.  V porovnání s nátěry FN®1 a  FN®2  má FN®3 poměrně vysokou krycí schopnost. Vytvoření nátěrová vrstva je poměrně měkká proto nátěr doporučujeme aplikovat na strop a plochy, kde nehrozí jeho poškození otěrem. V případě využití FN® pro čištění vzduchu v interiéru jsou  nátěry FN®3 obvykle aplikovány na strop místnosti a 1,5 m široký pruh svislých stěn od stropu a na ostatní plochy se aplikuje nátěr FN®2. Nátěr FN®3 nelze kolorovat, proto se dodává pouze v bílé barvě.

Funkční nátěr FN®3 slouží plní také funkci účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny, virů a bakterií, plísní, řas a dalších mikroroganismů. Je proto využíván také jako účinná technologie pro snížení rizika přenosu nákaz. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®3 nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření.

Funkční nátěr FN®1 Transparent:

Funkční nátěr FN®1 Transparent byl vyvinut na bázi nátěru FN®1 na s cílem maximalizovat transparentnost nátěrové vrstvy tak, aby byl v maximální možné míře zachován původní vzhled (barv

a a struktura) podkladu, který FN® nátěr chrání. Využití je stejné jako u nátěru FN®1. Funkční nátěr FN®1 Transparent slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®1 Transparent nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. Nátěr účinně čistí vzduch od široké škály znečišťujících látek. Velká transparentnost nátěrové vrstvy umožní dokonale zachovat vzhled surového pohledového betonu, na jehož povrch se nátěr chemicky naváže.  Aplikován může být také na povrchy ze surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva, kde je požadavek  přiznat co nejvíce barevnost a strukturu podkladu.  Vhodný je také na povrchy tvořené omítkou nebo natřené matovými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. V této souvislosti je využíván také jako ochranný nátěr na zachovalé povrchy probarvených fasád po jejich vyčištění. Nátěr FN®1 Transparent dodáváme proto také v barevných odstínech.  Je určen pro použití v exteriéru i interiéru.

Funkční nátěr FN®1 BioMax:

Funkční nátěr FN®1 BioMax byl vyvinut na bázi nátěru FN®1 na s cílem maximalizovat jeho antimikrobiální funkci a umožnit jeho využití jako účinného biocidního prostředku s dlouhodobým účinkem ve zdravotnických zařízeních, v domovech seniorů i domácnostech a na dalších místech s cílem zlepšit ochranu proti šíření infekcí. FN®1 BioMax je kompozitní antibakteriální ochranný nátěr na bázi oxidu titaničitého s účinnou biocidní látkou a velmi silným fotokatalytickým účinkem. Antibakteriální účinnek aktivní biocidní látky je podpořen fotokatalytickým efektem, který je aktivován při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

Nátěrová vrstva  FN®1 BioMax velmi účinně brání virům, bakteriím a dalším mikroorganismům v tom, aby se na ní usazovaly, rostly a rozmnožovaly a zároveň je schopna redukovat koncentraci organických a anorganických nečistot ve vzduchu. Ošetřený povrch také chrání proti postupnému zašpinění nečistotami rozptýlenými ve vzduchu. Nátěr chrání podklad proti UV záření.

FN®1 BioMax se používá jako účinná antibakteriální povrchová ochrana zdí v exterierech i interiérech. Je možno jej aplikovat na betonové, keramické, kamenné a další běžné povrchy, včetně dřeva.

  • účinně likviduje mikroorganismy – viry, baktérie, plísně a kvasinky, a brání lišejníkům a mechům, aby se usazovaly na povrchu staveb,
  • chrání podklad proti ultrafialovému záření a pomocí fotokatalytického efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku
  • samočistící efekt udržuje povrch čistý a zásadně prodlužuje dobu mezi čistícími cykly
  • antigraffiti vlastnosti
  • certifikován jako ochrana betonu
  • velmi vhodný pro alergiky a astmatiky

Suspenze FN®AQUA:

FN® AQUA je speciální suspenze, která se přidává do bazénové vody, kde slouží ke snížení spotřeby chemických přípravků.

FN® AQUA je výsledkem našeho dlouholetého výzkumu a vývoje v oblasti využití fotokatalytického jevu pro čištění vody od škodlivých látek a k ochraně proti přemnožení mikroorganismů. Minerály obsažené v suspenzi cestou fyzikálních a mechanických vlivů účinně brání ve vodě bazénů s přístupem denního světla, nebo s filtračním systémem s UV lampou, přemnožení nežádoucích mikroorganismů. Umožňují tak snížit množství chemických prostředků používaných pro údržbu bazénové vody a zachovat přitom její dobrou kvalitu.

Používání  FN® AQUA je zcela bezpečné pro větší organismy (působí jen na mikrorganismy). Minerální látky, které suspenze obsahuje, nezůstávají, na rozdíl od pozůstatků chlorové chemie, ve vodě bazénu, ale jsou postupně zachyceny v pískové filtraci.

FN® AQUA je možno používat souběžně jak s chemickými prostředky, tak i  aktivním kyslíkem (ozón). Přípravek je určen pro privátní bazény a jezírka.