Nanotechnologie pro čištění vzduchu i vody, ochranu před plísněmi, řasami a mikroorganismy, snížení rizika přenosu infekcí a povrchy s účinnou aktivní ochranou proti usazování špíny

Multifunkční nátěry FN®  slouží k vytváření funkčních povrchů, které přeměňují světelnou energii v sílu schopnou aktivně čistit vzduch a bránit se usazování špíny a mikroorganismů (funkce nátěru).  Jde o 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, kterou vyvinula česká společnost Advanced materials-JTJ ve spolupráci s Akademii věd ČR, VŠCHT Praha a dalšími předními vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. Povrchová FN® vrstva dosahuje až 100% absolutní fotokatalytické účinnosti a předstihuje tak až násobně, co do účinnosti, ostatní konkurenční produkty na světovém trhu

Světlem aktivovaný FN® povrch si svoji funkčnost zachovává dlouhodobě (i desítky let). Povrchová vrstva vytvořená nátěrem FN®  navíc pohlcuje ultrafialové záření a tím dokonale ochrání podklad, na němž je nanesena, proti jeho degradačním vlivům.

FUNKCE

Čištění vzduchu

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování od široké škály polutantů (škodliviny a nepříjemné pachové látky v ovzduší).

FN® je až dosud jediným fotokatalytickým produktem na trhu, jehož účinnost je taková, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání 50% rozložitelných polutantů (údaj je prokázán testy nezávislých analytických pracovišť v ČR i zahraničí). Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje vysokou účinnost čištění vzduchu jak v interiérech, tak i v exteriéru.

Poznámka: konkurenční nátěrové hmoty domácích i zahraničních výrobců (1. generace) dosahují v současné době účinnosti 1 – 8% rozkladu polutantů při jediném kontaktu vzdušné masy s jimi vytvořeným povrchem. Proto je jejich skutečný efekt při čištění vzduchu zcela zanedbatelný.

Ochrana proti usazování mikroorganismů

Světlem aktivovaný fotokatalytický FN® povrch vykazuje silný antimikrobiální efekt. Tento efekt je fyzikální povahy a jeho mechanismus je založen na využití speciální morfologie, nátěrové vrstvy, jejím minerálním složení a na využití polovodičového jevu při němž světelná energie vytváří na porchu mikrokrystalů polovodiče oxidu titaničitého volné elektrony a elektronové díry. Mikroorganismy si proti tomuto fyzikálním mechanismu nedokážou vytvářet imunitu. Tento mechanismus navíc, na rozdíl od chemických prostředků, které přestávají působit ve velmi krátkém časovém úseku od jejich použití (většina po dobu, než zaschnou), působí trvale. Vzhledem k nechemické podstatě antimikrobiálního efektu se na použití FN® nevztahují legislativní omezení pro chemické biocidní přípravky! Výjimkou je registrovaný biocidní přípravek – nátěr FN®1 BioMax, který obsahuje účinnou biocidní látku a kombinuje její působení s fyzikálním antimikrobiálním mechanismem.

Poznámka: Nátěry s nízkou fotokatalytickou účinností (1. generace) mají přirozeně i nižší účinnost při likvidaci mikroorganismů, proto si (na rozdíl od FN®) svůj biocidní efekt často „vylepšují“ přídavkem chemie, jejíž účinek je časově limitován.

Samočistící povrch, ochrana proti usazování špíny, plísní a řas a pavučinám

Fotokatalytický FN® povrch vykazuje supersilnou aktivní samočistící funkci, fasády a střechy domů ale i zdi v interiéru mimořádně odolné proti zanášení špínou rozptýlenou ve vzduchu (saze, prach a mikrokapénky mastnoty) a neusazují se na nich plíseň ani řasy. Plochy ošetřené FN® zůstávají dlouhodobě čisté.

Mechanismus působení:

  • Fotokatalytický efekt vytváří vysoce oxidační povrch, který na prachových částicích spálí lepivé organické látky (pyrény, dehet aj.).
  • Anorganické prachové zbytky špíny jsou pak z povrchu odstraněny v důsledku působení proudění vzduchu a venku i deště.
  • Světlem aktivovaný FN® povrch zabraňuje navíc aktivně usazování zelené řasy, plísní a následně mechu a lišejníkům.
  • FN®povrch vykazuje vysokou odolnost proti usazování pavučin.

Dokonalá ochrana povrchu staveb proti degradujícím účinkům ultrafialového záření

Fotokatalytický FN® povrch obsahuje velké množství polovodičových mikro-krystalů oxidu titaničitého, které pohlcují ultrafialové záření. Tento materiál v FN® nátěrové vrstvě zabrání průniku ultrafialového záření. Tím dokonale ochrání svůj podklad před jeho ničivými účinky, které se projevují „šisováním“ barev a rozkladem organických pojiv, které jsou součástí  značné části barev, nátěrů a omítkovin používaných ve stavebnictví.

Antigraffiti prostředek

FN® povrchová vrstva umožňuje snadné odstranění graffiti a ztěžuje jejich vytváření sprayery. Na rozdíl od ostatních antigraffiti nátěrů je plně paropropustná.

Antigraffiti efekt je výsledkem několika vlastností nátěrové FN® vrstvy:

  •   hydrofilita  =  molekulární vrstva vody na povrchu nátěrové vrstvy ztěžuje přilnutí barvy nebo fixů k ploše natřené FN,
  •   vysokopovrchový materiál FN vrstvy absorbuje velké množství pigmentu a zabraňuje jeho proniknutí k podkladu,
  • relativně měkká struktura materiálu FN vrstvy umožňuje snadné odstranění mechanickými prostředky bez narušení podklad
  • fotokatalytický efekt zajišťuje samočištění méně znečistěných míst

Pro odstranění graffity stačí mechanické prostředky – rýžový kartáč a tlaková voda. Obnova antigraffiti povrchu s provádí pouze v místě, kde bylo provedeno odstranění graffiti.